Webshop pre úspešných kaprárov

Hľadaj
Nakupný košík
Mobile Menu ICO

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  E-shop www.4fishing.sk, Miroslav Horváth, Ul. Z. Nejedlého 19, 934 01 Levice (ďalej len www.4fishing.sk), rešpektuje súkromné údaje o každej osobe, našom zákazníkovi a návštevníkovi našej webovej lokality. Týmto vás chceme informovať, aké údaje získavame, akým spôsobom sú zhromažďované, spracovávané a využívané vaše osobné údaje. Zároveň vás informujeme o tom, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb.

  www.4fishing.sk je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 20016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 • Informačná povinnosť
  • E-shop www.4fishing.sk – Miroslav Horváth, Ul. Z. Nejedlého 19, 934 01 Levice, spracováva osobné údaje z dôvodu nevyhnutného na plnenie zmluvy (spracovanie, vybavenie objednávky, fakturáciu a dodanie tovaru) zákazníkovi.
  • K tomu, aby bolo možné spravovať vašu objednávku spracovávame vaše nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, PSČ, mesto, e-mailovú adresu, na ktorú vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky a telefónne číslo, ktoré je nevyhnuté na kontaktovanie zákazníka, kvôli zabezpečeniu dodania objednávky kuriérskou spoločnosťou. Údaje spracovávame na základe nariadenia GDPR: Zákona 18/2018 Z.z., §13 Zákonnosť spracúvania, ods. 1, bod b.
  • Vaše osobné údaje sa spracovávajú po dobu spracovania vašej objednávky automatizovane a následne budú archivované z dôvodu dodržania daňových a účtovných zákonov.
 • Externí spracovatelia
  • Vaše osobné údaje budú poskytnuté našim nasledovným spracovateľom: GLS Slovakia, BG Soft, Active 24, JM Credit, s.r.o..
  • Spracovatelia boli starostlivo vybratí a spracovávajú údaje výlučne podľa pokynov e-shopu www.4fishing.sk a sú zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov. Sú im poskytované len údaje, ktoré sú nevyhnuté na zabezpečenie dodania tovaru a dodržania zákonných povinností, v rámci rozsahu a doby. Verejným inštitúciám, ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní, sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.
 • Všeobecné práva dotknutej osoby
  • Každý zákazník si môže uplatniť právo k prístupu k svojim údajom (Z. 18/2018, II. Oddiel, §21). Ak sú splnené príslušné požiadavky, môže si uplatniť aj nasledujúce práva (Z. 18/2018, II. III. Oddiel):

    - Právo na opravu

    - Právo na vymazanie *

    - Právo na obmedzenie spracovania

    - Právo na podanie sťažnosti príslušnému kompetentnému orgánu na ochranu osobných údajov

    - Právo na prenos údajov

   *Vaše osobné údaje sa spracovávajú výhradne na základe oprávneného záujmu e-shopu www.4fishing.sk. Ak máte výhrady, môžete vašu námietku voči spracovaniu osobných údajov vzniesť. E-shop www.4fishing.sk, vaše údaje vymaže, ak sa nepreukážu závažné dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo ochranu proti právnym nárokom.

 • Cookies
  • Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť nášho e-shop a tiež zatraktívniť ho pre našich zákazníkov, používame cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej webstránky uložia vo vašom počítači (v priestore vyhradenom pre internetový prehliadač), alebo v mobilnom zariadení a umožňujú nášmu e-shopu rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve. Používaním súborov cookie môžeme zlepšiť funkcionalitu nášho e-shopu a poskytnúť obsah a služby na stránkach, ktoré sú prispôsobené pre vás. Každý cookie súbor má nastavenú určitú dobu životnosti, po uplynutí ktorej sa automaticky vymaže.
  • V prípade, že sa rozhodnete nepovoliť prístup k súborom cookies, niektoré funkcie nášho e-shopu sa nemusia zobrazovať, resp. fungovať správne. Funkcionalita nášho e-shopu bude obmedzená, a rovnako môže byť ovplyvnený vzhľad webovej stránky a váš užívateľský komfort.
  • Náš e-shop používa 2 druhy vlastných súborov cookies :

   'PHPSESSID'- je potrebný na základnú funkcionalitu e-shopu. Bez existencie tohoto cookie súboru nie je možné realizovať funkčnosť nákupného košíka a ukončenie objednávky. Životnosť tohoto cookie súboru je obmedzená a trvá len počas jednej, práve prebiehajúcej vašej návštevy na našom e-shope. Po zavretí internetového prehliadača je tento súbor automaticky zmazaný.

   'navstevnik'- tento súbor cookie sa používa na rozpoznanie vášho internetového prehliadača pri najbližšej návšteve. Nie je nevyhnutne potrebný pre základnú funkcionalitu e-shopu, ale je potrebný pre doplnkové funkcie e-shopu, ako sú napríklad 'naposledy sledované produkty' či 'obľúbené položky'. Životnosť tohoto cookie trvá 365 dní od vašej poslednej návštevy z daného internetového prehliadača.

   Ani jeden z týchto cookies nie je používaný na identifikáciu osoby návštevníka. Obsahom týchto cookies je krátky a náhodne vygenerovaný reťazec znakov, ktorý neobsahuje žiadny údaj smerujúci k možnej kompromitácií identity návštevníka.

  • Ďalej naša web stránka používa nasledovné cookies tretích strán:

   'Google Analytics Statistical service'- používa sa na vyhodnocovanie štatistík prístupov návštevníkov na našu webstránku. Google dodržiava zásady ochrany súkromnia podľa aktuálnych pravidiel nariadenia GDPR. Viac o tom sa môžete dočítať na webe google. Google Analytics používa dva alebo viac cookie súbory '_ga', '_gid', '_gag_gtag'... Ich životnosť je určená na niekoľko dní až dva roky.

  • Predmetom vyjadrenia vášho súhlasu či nesúhlasu s ukladaním cookies z našej webovej stránky sú nasledovné cookies: 'navstevnik' a cookies tretích strán, teda Google Analytics.
  • Počítač môžete nastaviť tak, aby vás vždy upozornil, keď sa odoslal súbor cookie, alebo vypnúť ukladanie súborov cookie prostredníctvom internetového prehliadača. Avšak niektoré mobilné zariadenia ukladajú súbory cookie v oblastiach špecifických pre konkrétnu aplikáciu, ktoré nie sú kontrolované prostredníctvom nastavení prehliadača. Tu nájdete postup ako na to v najrozšírenejších internetových prehliadačoch.

   Mozilla Firefox - blokovanie cookies

   Google Chrome - vymazanie, povolenie a správa súborov cookie

   Microsoft Internet Explorer - odstránenie a správa súborov cookie

   Microsoft Edge - história prehľadávania a ochrana osobných údajov

   Apple Safari - Apple customer privacy policy

  • V prípade že chcete prehodnotiť resp. zmeniť svoje predošlé rozhodnutie o súhlase ukladania súborov cookies a odpovedať znova na túto otázku, kliknite prosím sem.